La Mancomunitat de Catalunya i el vi


La Mancomunitat de Catalunya va crear infraestructures i serveis que ajudaren al desenvolupament del País, en concret per l'agricultura va crear els Serveis Tècnics d'Agricultura dirigits per l'enginyer agrónom Josep Maria Valls, conformats per les àrees del Laboratori d'Anàlisi, d'Arbres Fruiters, de Terra Campa, de Viticultura i Enologia, de Patologia Vegetal i Acció Social Agraria.

Estació enològica del Penedès, fundada el 1901 i impulsada pel seu segon director Cristòfor Mestre
Estació enològica de Reus, constituida el 1905 dirigida per Claudi Oliveras
Acció Social Agraria, dirigida el 1919 per Josep Maria Rendé i Ventosa. Aquesta institució va ser el lligam de tots els serveis tècnics amb les cooperatives i ajudà a crear les caixes rurals cooperatives i els sindicats agraris.

L'any 1924 Rendé publica "Pla d'organització social agraria de Catalunya". Era un projecte molt ambiciós, ja que pretenia associar tots els pagesos d'un poble en un sindicat agrícola i federar-los a
escala comarcal i catalana.

La dictadura de Primo de Rivera (1923) i l'afer Dwelshauvers va truncar el projecte.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

123Vins Design by Insight © 2009