TFC

8


Us deixo aquest document "històric" el meu treball final de carrera, presentat l'any 2000. M'atreveixo a compartir-lo després de llegir un treball de la URV on el professor suggeria fer treballs de recerca en aquesta temàtica. I ell ho plantejava com a diversos treballs de recerca i de tesi. Avui l'hagués fet millor amb els coneixements que vaig adquirir a ITM treballaria amb inferència per cercar les relacions entre variables de consum i hàbits. 


ESTUDI DELS HÀBITS DE CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES DELS ALUMNES DE L’ESAB, L’EUETIB I FILOLOGIA DE LA UB.

Autor: Capdevila Reyes, Manuel Joaquim
Professors Tutors:De Castro Martín, Juan José; Valero i Bayà, Jordi
Resum: Aquest treball és un estudi dels hàbits de consum de begudes alcohòliques de la població universitària que estudia a l’ESAB, l’EUETIB i la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona. En concret hem estudiat la cervesa, el vi, el cava, els xupitos i els destil·lats, tot aprofundint en l’estudi del vi i el cava.
Vam triar el mètode de l’enquesta per a conèixer a la població, per fer-ho vam elaborar un qüestionari, aquest consta de tres parts fonamentals: la primera inclou les dades sociodemogràfiques, la segona inclou dades sobre creences i informació i per últim tenim les dades de consum de begudes alcohòliques.
Un cop vam finalitzar el treball de camp vam procedir al procés de codificació i tractament informàtic de les dades. Per tal de descriure les variables estudiades vam utilitzar l’anàlisi estadística.
El treball consta de deu capítols on fem una introducció al tema, un comentari dels resultats i trobem unes conclusions satisfactòries.

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ................................................................................................ 1

1.1 Gènesi................................................................................................................ 2

1.2 El consum de begudes alcohòliques...................................................................3

1.3 Objectius.............................................................................................................4

1.4 Context................................................................................................................4

1.5 Existeix un consum estacional?..........................................................................7

1.6 Introducció a la teoria de les representacions socials.........................................8

1.7 Actituds i representacions socials......................................................................10

2.1 Mètode. .............................................................................................................13
2.2 La mostra ..........................................................................................................13
2.3 El procediment...................................................................................................14
2.4 L’analisi de dades .............................................................................................16

2.5 El Qüestionari...................................................................................................17

2.6 Freqüència de consum......................................................................................19

2.7 Quantitats d’alcohol consumides......................................................................21

Gràfic 1 Freqüència de consum de begudes alcohòliques de la població enquestada.....27

      1. Cervesa......................................................................................................31
        1. Preferencies de consum.............................................................................31
Gràfic 2 Disposició dels enquestats a beure cervesa ............................................31

Gràfic 3 Disposició dels enquestats a beure cervesa combinada..........................33

Gràfic 4 Quantitats de cervesa consumides per ingesta........................................34

Gràfic 5 Per què beu cervesa?...............................................................................35

3.2.2 Vi..................................................................................................................37
3.2.2.1 Preferències de consum.............................................................................37
Gràfic 6 Disposició dels enquestats a beure vi......................................................37
Gràfic 7 Disposició dels enquestats a beure vi combinat.......................................40

Gràfic 8 Quantitats de vi consumides per ingesta..................................................42

Gràfic 9 Per què beu vi?.........................................................................................43

Gràfic 10 Per què no beu vi?..................................................................................45

3.2.3 Cava...............................................................................................................49

3.2.3.1 Preferències de consum..............................................................................49

Gràfic 11 Disposició dels enquestats a beure cava ...............................................49

Gràfic 12 Disposició dels enquestats a beure cava combinat................................51

Gràfic 13 Quantitat de cava consumida per ingesta..............................................52

Gràfic 14 Per què beu cava?..................................................................................53

Gràfic 15 Per què no beu cava?.............................................................................54

3.2.4 Xupito...........................................................................................................57

3.2.4.1 Preferències de consum.............................................................................57

Gràfic 16 Disposició dels enquestats a beure xupitos...........................................57

Gràfic 17 Disposició dels enquestats a beure xupitos combinats..........................59

Gràfic 18 Quantitat de xupitos consumits per ingesta...........................................61

Gràfic 19 Per què beu xupitos?..............................................................................62

3.2.5 Destil.lats .....................................................................................................64

3.2.5.1 Preferències de consum.............................................................................64

Gràfic 20 Disposició dels enquestats a beure destil·lats sols................................64

Gràfic 21 Disposició dels enquestats a beure destil·lats combinats......................66

Gràfic 22 Quantitat de destil·lat consumit per ingesta .........................................69

Gràfic 23 Per què beu destil·lats?..........................................................................69

3.3 Autopercepció dels enquestats del seu consum de begudes......................72

3.3.1 Models de consum.......................................................................................73
3.3.2 Motivacions per a prendre begudes.............................................................73

3.3.3 Estudi dels motius que porten a beure.........................................................75

Gràfic 24 Hedonisme ..........................................................................................75

Gràfic 25 Afiliació...............................................................................................76

Gràfic 26 Pressió social ......................................................................................78

Gràfic 27 Desinhibició........................................................................................78

Gràfic 28 Per acompanyar els apats....................................................................79

Gràfic 29 Per treure el fred o la set.....................................................................80

3.3.4 Context de consum.....................................................................................82
Gràfic 30 Beu a casa............................................................................................82
Gràfic 31 Beu al bar.............................................................................................85
Gràfic 32 Beu a la disco o pub.............................................................................86
Gràfic 33 Beu al carrer.........................................................................................88
Gràfic 34 Beu al restaurant..................................................................................88
Gràfic 35 Beu a altres llocs..................................................................................90

Gràfic 36 Creu que si augmentés el seu consum d’alcohol podria perjudicar a la seva salut?...93

Gràfic 37 Quant alcohol té la cervesa?................................................................94

Gràfic 38 Quant alcohol té el whisky?................................................................97

Gràfic 39 Quant alcohol té el cava?....................................................................98

Gràfic 40 Quant alcohol té el vi?........................................................................99

3.5.1 Consum de cap de setmana i consum diari...............................................101
3.5.2 Preferències de consum d’homes i dones.................................................103
3.5.3 Consum de risc.........................................................................................105
3.5.4 Consums mitjos........................................................................................106
Annex 1: recull de dades....................................................................................119
Taula de diferències

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 

123Vins Design by Insight © 2009